تبلیغات
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


مرتبه
تاریخ : شنبه 20 اردیبهشت 1393

بسم الله الرحمن الرحیم

http://media.jamnews.ir/Original/1392/05/01/IMG04595219.jpg

http://www.askdin.com/gallery/images/2609/2_1151.jpg

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/arjang.JPG


همکاران ارجمند، برای ارتباط هر چه بیشتر با سرگروه های درسی و پرسش و پاسخ

در قسمت کلینیک مجازی درس به درس کلیک رنجه کنید.

با تشکر، علی ارژنگ


http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/2.bmp

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/1.bmpارتباط با سرگروه های درسی متوسطه دوره دوم

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2815%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2816%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2818%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2819%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2820%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2821%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2822%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2823%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2824%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2825%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2826%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2810%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2811%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%283%29.bmp
  کلینیک مجازی تاریخارتباط با سرگروه های درسی فنی حرفه ای و کار دانش

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2812%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2813%29.bmp

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2814%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%289%29.bmp

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%288%29.bmpارتباط با سرگروه های درسی متوسطه دوره اول

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%281%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%282%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%283%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%284%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%285%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%286%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%287%29.bmp.bmpارتباط با سرگروه های درسی ابتدایی

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/3.bmp


برچسب ها: کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی بهارستان ناحیه 2،
ارسال توسط کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی عصمت مهری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 5 دی 1397
 آزمون عملکردی چیست ؟

آزمون عملکردی چیست ؟

آزمون های عملكردی چیست؟

- تکالیف و آزمون های عملکردی ،
آموخته های فراگیر را در حیطه های مختلف در عمل به کار می گیرد و فراگیر طی انجام آن نشان می دهد تا چه اندازه در کاربرد
 آموخته ها تواناست.

- سنجش عمکرد دانش آموز از طریق درگیرکردن او در تکالیف عملی ، چیزی فراتر از تعاریف سنتی ، مثلاً حفظ کردن و کنفرانس دادن در کلاس است .

این نوع سنجش به هر نوع فعالیت یا کار خلاقانه ی دانش آموز می پردازد که از طریق آن می تواند آن چه را آموخته است ، به نمایش بگذارد و یا بیان کند. تکالیف عملی می تواند به صورت تکالیفی باشد که در  

 زمان کوتاه یا طولانی قابل انجام است.

چرابایدازآزمون های عملكردی استفاده كنیم ؟

- در فلسفه ی آموزش سازنده ،
رشد دهنده و پویا ، مهم ترین مسئله مشارکت دادن دانش آموز در تشکیل و تعیین هدف فعالیت هایی است که در فرایند یادگیری او به کار گرفته
می شود. ( جان دیویی ، 1983 )

- تلفیق تکالیف عملی در برنامه ی آموزشی دانش آموز و تبدیل او به یک « فراگیر فعال » باعث می شود تا رغبت و انگیزه ی لازم برای مشارکت در فرایند یادگیری را پیدا کند.

بدنه ی اصلی آزمون عملکردی فعالیتی است که معلم طراحی می کند تا
دانش آموز در آن درگیر شود یا ممکن است دانش آموز را با مشکلی مواجه کند و از او بخواهد که راه حلی ارائه کند

مزایای استفاده ازآزمون های عملكردی

1- فرصت هایی برای کاربرد دامنه ی وسیعی از مهارتها ، از جمله مهارت تحقیق فراهم می کند.

2- فرصت هایی برای طرح پرسش های باز – پاسخ فراهم می کند.

3- امکان جمع آوری دلایل مستند برای قضاوت در مورد حدود توانایی های دانش آموز را فراهم می کند.
( کاری که از عهده ارزشیابی های سنتی خارج است.)

 4- فرصت های ارائه کارهای خلاق را برای دانش آموزان فراهم می کند.

5- از طریق آزمون عملکردی ، دانش آموز آموخته های خود را در دنیای واقعی به کار گرفته و جهت کسب مهارتهای سطوح بالا که در حل مسائل روزمره ی زندگی به کارش می آید ، ترغیب می شود.

معایب استفاده ازآزمون های عملكردی

1- انجام آن برای دانش آموز زمان بر است.

2- دانش آموزان مختلف ممکن است به روش های مختلف فعالیت را انجام دهند و کار قضاوت و بارم بندی معلم را مشکل کنند.

3- عملکرد دانش آموزان در فعالیت های معینی ارزشیابی می شود.

4- طراحی فعالیت ها زمان بر و متفاوت از روال عادی کار معلمان است و معلمان بر این کار آموزش ندیده اند.

انواع آزمون های عملكردی (گرانلاند1988)

1- آزمون عملکرد کتبی

2- آزمون شناسایی

3- آزمون عملکردی در شرایط شبیه سازی شده

4- نمونه کار

آزمون عملكرد كتبی

این آزمون عمدتاً بر کاربرد آموخته ها در موقعیت های عملی یا شبیه سازی تأکید دارد.

مثال : طراحی سیم کشی اتاق – نوشتن یک داستان کوتاه – رسم یک نمودار ستونی براساس اطلاعات داده شده

این آزمون عمدتاً بر کاربرد آموخته ها در موقعیت های عملی یا شبیه سازی تأکید دارد.

مثال : طراحی سیم کشی اتاق – نوشتن یک داستان کوتاه – رسم یک نمودار ستونی براساس اطلاعات داده شده

آزمون شناسایی (identification test)

- مشخص کردن اشکال مداری که لامپ آن روشن نمی شود.

- مشخص نمودن وسایل و مراحل انجام یک آزمایش شیمی

- تشخیص تلفظ درست یک کلمه در زبان انگلیسی یا روش درست حل یک مسئله ی ریاضی

انجام عملكرددرشرایط شبیه سازی شدهsimulated performance ) )

در این آزمون از فراگیر خواسته می شود تا در یک موقعیت شبیه سازی شده یا خیالی ، همان اعمالی را انجام دهند که در موقعیت های واقعی
ضروری اند.

مثال 1:

شیوه های کاری که برای کمک به یک مصدوم انجام می دهد . – انجام تنفس مصنوعی روی یک مصدوم

مثال 2:

در آموزش رانندگی ، قبل از آن که فراگیر عمل رانندگی را شروع کند، او را در اتومبیلی مشابه اتومبیل واقعی قرار می دهند تا اعمال رانندگی را تمرین کند.

در آموزش رانندگی ، قبل از آن که فراگیر عمل رانندگی را شروع کند، او را در اتومبیلی مشابه اتومبیل واقعی قرار می دهند تا اعمال رانندگی را تمرین کند.

نمونه كار work sample 

روش نمونه کار نزدیک ترین روش سنجش به عملکرد واقعی است . فراگیر در محیط طبیعی سنجش می شود.

مثال : آزمون رانندگی در شرایط واقعی – آزمون دقت دانش آموز در کار با مواد شیمیایی – ترجمه درس زبان انگلیسی – در درس ریاضی ساخت یک مکعب با ابعاد معین

چگونگی طراحی آزمون های عملكردی

در طراحی آزمون های عملکردی معمولاً باید به سه قسمت اصلی توجه شود.

این سه قسمت شامل :

الف ) تکلیف عملی

ب ) برگه ی ارزشیابی

ج ) سیستم نمره گذاری

الف) تكلیف عملی

بدنه ی اصلی آزمون عملکردی فعالیتی است که معلم طراحی می کند تا دانش آموز در آن درگیر شود یا ممکن است دانش آموز را با مشکلی مواجه کند و از او بخواهد که راه حلی ارائه کند.

مثالها :

چرا در این مدار لامپ روشن نمی شود.

غلط های دستوری این نامه را تصحیح کن.

اشکال متن ترجمه شده را تصحیح کن .

حجم این پارچ آب را با هر شکلی که می دانید محاسبه کنید.

ب) برگه ارزشیابی

دانش آموز ، ایده‌، راه حل ، شیوه کار ، نقشه کار
و ... را روی برگه ی ارزشیابی منعکس می کند.
 

معلم با توجه به هدف های آزمون عملکردی که از قبل مشخص است ، معیار ارزشیابی را مشخص می کند.

ارزشیابی آزمون عملکردی بسیار مهم است و معمولاً قسمت مشکل این نوع ارزشیابی است.

به جای تعیین نمره برای معیارهای سنجش
می تواند به صورت توصیفی قضاوت کنید. این قضاوت ممکن است به صورت ذیل باشد :

عالی ، خوب ، متوسط یا در حدانتظار ، بیش از حد انتظار ، کم تر از حدانتظار ، کامل ، قابل قبول ، ناتمام و ...ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 5 دی 1397

به اطلاع دبیران محترم مدارس دوره اول متوسطه می رساند گروه ریاضی دوره اول متوسطه مجری برگزاری طرح های زیر است :

·         طرح شروع خوب:

ارسال فیلم تدریس درفضای واقعی کلاس درس و با حضور دانش آموزان به همراه طرح درس – حداکثر به مدت 15 دقیقه

·         طرح ارزشیابی:

ارسال فیلم ارزشیابی انجام شده به همراه کلیه مستندات (نرم افزار ، دست سازه ها،رسانه های آموزشی و....) – حداکثر به مدت 15 دقیقه

دبیران ریاضی در اجرای طرح ارزشیابی درنظرداشته باشند که: ارزشیابی صرفا برگزاری آزمون کتبی نیست هدف از ارزشیابی سنجش میزان یادگیری در دانش آموزان است.

زمان ارسال آثار 5 اسفند

(همکاران بزرگوار اطلاعیه مربوط به این طرح ها به مدارس ارسال شده حتما دریافت اطلاعیه مربوطه را پیگیری نمائید)ارسال توسط سرگروه ریاضی متوسطه1
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 4 دی 1397
 

در مثال زیر یک نمونه از الگوریتم های ریاضی با سه شرط آورده شده است:

مثال : الگوریتمی بنویسید که سه عدد از ورودی دریافت شود و تعیین شود که این اعداد می توانند اضلاع مثلث باشند یا خیر.

۰- شروع.

۱- a وb وc را از ورودی بگیر.

۲- اگر a>b+c به ۷ برو.

۳- اگر b>a+c به ۷ برو.

۴- اگرc>a+b به ۷ برو.

۵- بنویس ” بلی “.

۶- به ۸ برو.

۷- بنویس ” خیر “.

۸- پایان.

کاروفناوری نهمارسال توسط سرگروه کار و فناوری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 2 دی 1397

English Teaching Methods

Throughout the history of teaching languages a number of different teaching approaches and methodologies have been tried and tested with some being more popular and effective than others. If you’re just beginning your TEFL career, it would be beneficial to be familiar with a few of these.

The Direct Method

If you’ve ever heard the Direct Method being taught, you may have rightly mistaken it for some sort of military drill, which is not far off as it was first established in France and Germany in the early 1900’s to assist soldiers to communicate in a second language quickly.

The direct method of teaching English is also known as the Natural Method. It’s used to teach a number of different languages not just English, and the main idea of the Direct Method is that it only uses the target language that the students are trying to learn.

Its main focus is oral skill and it is taught via repetitive drilling. Grammar is taught using an inductive way and students need to try and guess the rules through the teacher’s oral presentation.
Today popular forms of the Direct Method are Callan and Berlitz
.

The Grammar Translation Method

Just like its name suggests, this method of teaching English is grammar heavy and relies a lot on translation. This is the traditional or ‘classical’ way of learning a language and it’s still commonly used when learning some languages. Some countries prefer this style of teaching and the main idea behind this method is that the students learn all grammar rules, so they’re able to translate a number of sentences. This is particularly common for those students who wish to study literature at a deeper level.

The Audio Lingual Method

The Audio Lingual Method otherwise known as the New Key Method or Army Method is based on a behavirourist theory that things are able to be learned by constant reinforcement. However, just like in the army when someone behaves badly (or in this case bad use of English), the learner receives negative feedback and the contrary happens when a student demonstrates good use of English.

This is related to the Direct Method and just like its predecessor it only uses the target language. The biggest difference between the Audio Lingual Method and the Direct Method is its focus of teaching. The Direct Methods focuses on the teaching of vocabulary whereas the Audio Lingual Method focuses on specific grammar teachings.

The Structural Approach

As the name suggests, the method is all about structure. The idea is that any language is made up of complex grammar rules. These rules, according to this approach need to be learnt in a specific order, for example the logical thing would be to teach the verb “to be” prior to teaching the present continuous which requires using the auxiliary form of the verb “to be.”

Suggestopedia

This is a behaviourist theory and related to pseudoscience. This method relies heavily on students’ belief about the method’s effectiveness. This theory is intended to offer learners various choices, which in turn helps them become more responsible for their learning.

It relies a lot on the atmosphere and the physical surroundings of the class. It’s essential that all learners feel equally comfortable and confident. When teachers are training to use the Suggestopedia method, there’s a lot of art and music involved. Each Suggestopedia lesson is divided into three different phases – 1. Deciphering 2. Concert Session 3. Elaboration.

Total Physical Response

Total Physical Response, otherwise known as TPR is an approach that follows the idea of ‘learning by doing’. Beginners will learn English through a series of repetitive actions such as “Stand up”, “Open your book”, “Close the door”, and “Walk to the window and open it.” With TPR, the most important skill is aural comprehension and everything else will follow naturally later.

Communicative Language Teaching (CLT)

The idea behind this approach is to help learners communicate more effectively and correctly in realistic situations that they may find themselves in. This type of teaching involves focusing on important functions like suggesting, thanking, inviting, complaining, and asking for directions to name but a few.

The Silent Way

The Silent Way emphasises learner autonomy. The teacher acts merely as a facilitator trying to encourage students to be more active in their learning. The main of this way of teaching is for the teacher to say very little, so students can take control of their learning. There’s a big emphasis on pronunciation and a large chunk of the lesson focuses on it. This method of learning English follows a structural syllabus and grammar, vocabulary and pronunciation are constantly drilled and recycled for reinforcement. The teacher evaluates their students through careful observation, and it’s even possible that they may never set a formal test as learners are encouraged to correct their own language errors.

Community Language Learning

This is probably one of the English teaching methods where the student feels the safest as there’s a great emphasis on the relationship and bond between the student and teacher. Unlike a lot of the other methods and approaches of teaching English as a Second Language, a lot of the L1 (mother tongue) is used for translation purposes.

Task Based Language Learning

The main aim of this approach to learning is task completion. Usually, relevant and interesting tasks are set by the teacher and students are expected to draw on their pre-existing knowledge of English to complete the task with as few errors as possible.

The Lexical Approach

The Lexical syllabus or approach is based on computer studies that have previously identified the most commonly used words. This approach in teaching focuses on vocabulary acquisition and teaching lexical chunks in order of their frequency and use. Teachers of the Lexical Approach place a great emphasis on authentic materials and realistic scenarios for more valuable learning.ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 2 دی 1397
ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 2 دی 1397
در   کلاس درس  معلم  پنج دقیقه  های  وجود  دارند که  به  آن ها  پنج  دقیقه  های  طلایی  می  گویند  . به  این  مثال  توجه  کنید : زنگ  خورده  است  و بچه  ها  وارد  کلاس  شده اند  . معلم  وارد می شود ،اما  همچنان  سرو  صدا  بر پاست .بچه  ها وسط  کلاس در حال  رفت  و آمد و صحبت  با  یکدیگرند  .

صدای  معلم  بلند  می شود : در جاهایتان بنشینید .زنگ  خورده چه  خبر است !اتفاقی  افتاده ؟ بنشینید
این  مکالمه  برای خیلی  از معلمان  آشناست .
پنج دقیقه از زمان  اول  کلاس یا  حتی  بیشتر ،این  گونه  گذشت . در  آخر  کار  و بعد از  تکرار  این  روند ،دانش  آموزان  که  بارها این  سخنان  را شنیده اند ،آرام  سر جای  خود می نشینند و منتظر می شوند تا درس شروع شود
اگر  معمولا  این  پنج  دقیقه  های  اول کلاس  از دست  بروند ،در  شش روز  30دقیقه زمان از بین  می رود ،در یک  ماه 120ساعت و به  همین  ترتیب تا آخر سال ،پنج دقیقه  هایی که در  آن ها می توان  مکالمات یا  فعالیت  های  مفید تر و بهتر از دستور (بنشینید ) داشت

توجه  به پنج دقیقه  های  قبل از شروع  کلاس ،و طراحی فعالیت  های  برای این زمان تاثیر  مثبتی بر کفیت  آموزش خواهد  داشت .
بعضی  وقت ها  می توان  زودتر  از بچه ها  سر کلاس   رفت . حضور  به موقع در کلاس  نشانه  مسولیت  پذیری ،احترام  و اهمیت  دادن به  دانش آموزان  ،استفاده  بهینه  از زمان ،ایجاد  جو مثبت  ،کنترل  کلاس ، ارتباط صحیح  با  دانش آموزان 
*می توان  برای  همان مدت  کوتاهی  که دانش آموزان  در کلاس  پراکنده  هستند و بی هدف  وقت  می  گذرانند ،با  تدارک فعالیت های متنوع و خلاقانه حس  کنجکاوی آن ها  را برانگیخت
*زمان  مناسب برای تدارک و آماده کردن وسایل و امکانات مورد نیاز آن روز در کلاس است .با این  کار بچه  ها با کلاسی که  کاملا آماده است روبرو  می شوند .
*حضور در کلاس  چند دقیقه زودتر می تواند فرصتی  برای یک گپ دوستانه با دانش آموزانی که  در حال آمدن به کلاس هستند ،باشد و حال  و هوای  مثبتی  د رکلاس ایجاد می شود .

*در ابتدای کلاس  می توان  از بچه ها سوال  هایی در خصوص  مباحث  قبلی  پرسید  و از تجربه های  آن ها هنگام مطا لعه  آن  مباحث  آگاهی  یافت  .
* در ابتدای  کلاس  می توان  به  مرور  مباحث  قبلی و پرسش در خصوص  مواردی که پیش  نیاز درس  جدید است پرداخت
*شروع درس  می تواند همراه با  نمایش دادن عکس  ، فیلم ،بیان یک  جمله  ،یک سوال یا حتی  یک  لطیفه  مرتبط به موضوع  درس جدید  باشد به  گونه ای  که  ذهن  بچه  ها  را درگیر  و کنجکاو کند .
* هدف  از درس  جدید  و کاربرد  آن را  در ابتدا  بیان  کرد
پنج دقیقه اول  کلاس

به سرعت  شروع  نکردن  آموزش در پنج دقیقه اول ،به معنای دادن وقت آزاد  به  بچه ها نیست ،بلکه  به معنای آماده کردن و اصطلاح گرم  کردن آن ها قبل از شروع  درس است  که  به  برخی  از فعالیت  ها در بالااشاره شد

پنج دقیقه آخر  کلاس
دقایق  پایانی  کلاس که فرا می رسد ، تمام  حواس  ها  به  شنیدن  زنگ کلاس  است ، به  خصوص  اگر زنگ  آخر باشد .ذهن  بچه  ها خسته است  و تمرکز  چندانی  نخواهد  داشت  .بعضی  وقت ها  هم  ممکن  است  هنوز  درس  تمام  نشده  باشد و تا لحظه پایان کلاس هم ادامه  پیدا کند .
در  این  لحظات که  حواس  بچه  ها  به بیرون از کلاس است ،چگونه می توان از این  دقیقه ها  استفاده  مفید  کرد ،به  گونه ای که  بچه  ها  برای  تمام  شدن کلاس لحظه  شماری  نکنند ؟
*مطلب  و موضوع  جدید  درس ندهید
*از دانش  آموزان  بخواهید آنچه  را  از درس آن  زوز یاد  گرفته  و فهمیده اند ،به زبان  خود  بازگو  کنند ،حتی  اگر یک  کلمه باشد . در اینجا  نیاز  نیست  هرچه  را  یاد  داده اید بیان  کنند .آن ها  می توانند  بگویندکلاس  آن روز برایشان چه فایده ای داشته است ،چه  چیزی  یاد  گرفته اند و مطالب را جمع بندی کنند .می توانید  از آن ها بخواهید برداشت خود را  از درس  آن روز ،به  طور خیلی  کوتاه ،در یک برگه  کوچک  بنویسند .با  این  عمل  مهارت نوشتن  تقویت  می شود .
*آخر  کلاس را با یک  بازی تمام کنید .بازی  بچه  ها درگیر می کند ،به  خصوص اگر  بر اساس  هدف  آموزشی  آن روز یا بر اساس بازی هدفمند دیگری باشد که جنبه  آموزشی دارد .برای  مثال ،دانش  آموزان  را گروه بندی  کنید و کارت  های  کوچکی  را  که  مفاهیم  درسی  آن روز و روزهای قبل را در بردارند در اختیار شان قرا ردهید .گروها  باید مفاهیم جدید مربوط به  آن  روز را پیدا  کنند و هر  گروه  در مورد کارت  خود توضیح  دهد .

*کلاس  را  به  کمک دانش  آموزان  اداره کنید .از آن ها بخواهید تجربه  ها با اطلاعات  عمومی  خود را در زمینه  های  گوناگون در کلاس بیان کنند .اگر از مکان جدیدی بازدید کرده اند یا فیلم  جدیدی دیده اند ،یافته  هایشان را با دوستانشان به اشتراک بگذارند .


ارسال توسط سرگروه پایه چهارم
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 2 دی 1397
                                                                                  باز خورد های مجاز با مثال
 • از املایی که نوشته ای ،راضی هستم .برای بهتر شدن املا ی بعدی ، با کلمات ...جمله بساز .
 • پرسش هارا کامل پاسخ دادی به تلاشت ادامه بده .
 • زیبا وتمیز نوشتی ، با خط قشنگت کلمه ی .... یک بار مثل دوستت .... بنویس
 • کارهای شما نشان می دهد که در... .....در  حال پیشرفت هستید .
 • نسبت به قبل خیلی بهتر شده ای .تمرینهای  را که به شما داده ام در منزل با کمک خانواده انجام دهید .
باز خوردهای مجاز با احتیاط لازم
این باز خورد ها به دو دسته تقسیم می شوند .
 1. نخست باز خوردهایی است که معلم با آگاهی ودانش لازم نقاط ضعف دانش آموز را می شناسد وبا زبان ساده وقابل فهم ، راهنمایی های لازم را به او ارائه می دهد
 2. باز خوردهایی که در گروه باز خوردهای مجاز قرار دارندلیکن معلم بدون توجه به جغرافیای بیان وبی ان که بررسی کند که این باز خورد  قدرت وتوان انگیزش لازم را با خود همراه دارند یا خیر ، به تکراری مکرر توسط معلم پیوسته در هر فعایتی تکرار می گردد.
 • مثلا معلم در هر فعالیتی  به دانش آموزان باز خورد می دهد که :
 • فرشته بهشتی املا رو خوب نوشتی
 • فرشته بهشتی تمرین رو خوب نوشتی
 • انار دونه دونه مشقات شده نمونه
**از یاد نبریم هیچ گاه ، هرگز که باز خورد نباید به کلیشه تبدیل شوند .باز خورد ها ی صرفا انگیزشی باید در شرایطی به دانش آموزان ارائه شودکه انها دارای مشکل ومسئله خاصی نباشدونیازمند ارائه ی  رهنمود نمی باشند .اکثرعبارات منظوم را می توان در این گروه از باز خوردهای تشویقی قرار داد .
باز خوردهای  فرآیندی غیر مجاز

**این باز خوردها به دو دسته تقسیم می شوند
 1. نخست این که برخی از معلمین به اشتباه روی تکالیف وآزمون های  دانش آموزان به جای باز خوردهای توصیفی قابل فهم از مقیاسهای رتبه ای ( خیلی خوب وخوب  وقابل قبول ویا در حد انتظار ) استفاده می کنند .که پیداست این مقیاس ها جز در گزارش پیشرفت تحصیلی (کارنامه) وابزارهای سنجش مشاهده ای استفاده از ان غیر مجاز می باشد .
 2. ان دسته از باز خوردهارا غیر مجاز گویند که منجر به ایجاد نگرش منفی وتنفر از مدرسه وباور به ناتوانی را در دانش اموزان ایجاد می نمایند یا شنیدن و خواندن آنها تهدید آمیز است و.....
 به عنوان نمونه :
 • نمی توانی
 • همیشه اشتباه می کنی
 •  قادر نیستی 
 • تو هیچ وقت نمی توانی
زمان مناسب استفاده از باز خوردهای فرآیندی توصیفی

الف : باز خوردهای کتبی

 • وقتی لازم است اولیا در جریان عملکرد دانش اموزان قراربگیرند .
 • دانش اموزان اشکال جدی و اساسی در یک فعالیت دارد و معلم تشخیص می دهد با نوشتن باز خورد کتبی تکلیف اولیا در کمک به دانش اموزان روشن می شود
 • وقتی که نمونه فعالیت دانش آموز ، در پوشه کار قرار داده می شود
 • تلاش مهم یا برجسته ای انجام شده ودانش اموز با مراجعه به آن ومرور باز خورد معلم ، انگیزه ی تلاش و موفقیت را در خود تقویت می نماید .
 • عدم اطلاع از آن باز خورد ، عملکرد تصمیم گیری های بعدی در دانش آموز را با ابهام ومشکل روبرو گرداند ارسال توسط سرگروه پایه سوم

کوه المپوس( Olympus Mons) بلندترین کوه سامانه خورشیدی است. که در سیاره مریخ و با مختصات ۱۸°N 133°W / 18, -133 قرار دارد. ارتفاع آن بیش از ۲۵ کیلومتر است و پهنایی به اندازه کشور نپال دارد. قطر دهانه آن ۸۰کیلومتر و پهنای پایه مخروط آتشفشان به ۶۲۴ کیلومتر می‌رسد که با دشتهای مسطح احاطه شده است. منطقه آتشفشانی تارسیس در مریخ در حقیقت خانه تعدای از بزرگترین آتشفشانها در منظومه شمسی است. قله آسکرئوس و الیسیوم که به ترتیب ۱۴.۹ و ۱۲.۶ کیلومتر ارتفاع دارند، در این منطقه واقع شده اند. سیاره سرخ بدلیل ساختار زمین شناختی خود و جاذبه اندکش محل مناسبی برای تولد آتشفشانهای غول پیکر است.

در مریخ دریا و اقیانوسی وجود ندارد تا بتوان از معیار « سطح ارتفاعی عوارض دریای آزاد» استفاده کرد، قاعدتاً یک سطح صفری را به عنوان مرجع تعیین ارتفاع در این سیاره بایستی در نظر گرفت. به این سطح Areoid of Mars می‌گویند که معادل ژئویید یا سطح مبنای ارتفاعی (geoid) در زمین است. ژئویید (Geoid) حالتی تعریف می‌شود که سطح اقیانوس‌های زمین در وضعیتی قرار داشته باشند که سطح ارتفاعشان فقط تحت تأثیر گرانش زمین باشند، به طوری که اثر باد و جریان‌های اقیانوسی و جزر و مدی در ارتفاع سطح دریاها حذف شده باشد.
سطح صفر در مریخ جایی تعریف می‌شود که فشار اتمسفر در آن‌جا ۶۱۰.۵ پاسکال باشد. این مقدار فشار برگرفته از نقطه‌ی سه‌گانه‌ی آب (Triple point of Water) است. در نقطه‌ی سه‌گانه‌ی یک ماده، در فشار و دمای مشخصی هر سه فاز جامد و مایع و گاز آن ماده می‌توانند به صورت هم‌زمان در تعادل ترمودینامیکی وجود داشته باشند. در مورد نقطه‌ی سه‌گانه‌ی آب، مقدار فشار حدود ۰.۶ درصد فشار هوا در سطح دریاهای آزاد است؛ یعنی معادل ۰.۰۰۶ اتمسفر. در این حالت، یعنی از ارتفاعی در سطح مریخ که فشار ۰.۰۰۶ اتمسفر زمین باشد، ارتفاع کوه المپوس در مریخ طبق منابع بیش از ۲۵ کیلومتر ذکر شده است.

 ارسال توسط سرگروه جغرافیا و زمین شناسی متوسطه2


همکاران محترم

با سلام

به پیوست دستورالعمل فراخوان کشوری تجارب موفق برتر از طریق لینک زیر بارگذاری شده ضمن دریافت به اطلاع دبیران درس در منوسطه اول رسانده شود که از هر منطقه حداقل بک تجربه برتر به دبیرخانه استانی ارسال گردد.

لینک دریافت دستورالعمل فراخوان کشوری تجارب برتر آمادگی دفاعی

بخشنامه

همکاران توجه داشته باشند شهرستان های استان تهران بر اساس ابلاغیه دبیرخانه کشوری می بایست تجربیات را از درس جنگ نرم پایه نهم ارسال کنند.ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
 1. دوستی که در بازه ی زمانی 16 تا 28 سالگی به وجود آید قوی تر بوده و برای مدت طولانی دوام خواهد داشت.
 2. به طور کلی زنان، مردانی با صدای بم و قوی را ترجیح می دهند، زیرا به نظر می رسد که چنین افرادی اعتماد به نفس بیشتری دارند و تهاجمی نیستند.
 3. افرادی که همیشه بهترین راه حل ها را ارائه می کنند، معمولا بیشترین مشکلات را دارند.
 4. هر چقدر که فردی باهوش تر باشد، سریع تر فکر می کند، و لذا دست خط او خرچنگ قورباغه تر است.
 5. احساسات ما بر نحوه ی برقراری ارتباط ما تاثیری نمی گذارند. در حقیقت، متضاد این امر نیز صحیح می باشد یعنی: روش برقراری ارتباط ما تاثیری بر حالت روحیمان ندارد.
 6. نحوه برخورد شخص با کارکنان رستوران، شخصیت او را نشان می دهد.
 7. افرادی که دارای حس قوی احساس گناه هستند، در درک افکار و احساسات دیگران بهتر عمل می کنند.
 8. مردان با مزه تر از زنان نیستند: آنها فقط جوک های بیشتری بلدند و به این موضوع هم اهمیت نمی دهند که کسی از شوخیشان ناراحت شده یا نه!
 9. افراد خجالتی چندان در مورد خود صحبت نمی کنند، اما به گونه ای رفتار می کنند که سایر مردم فکر کنند که آنها خود را خوب می شناسند و بر امور مسلطند.
 10. زنان نسبت به مردان در بدن خود دو برابر گیرنده های درد دارند، اما تحمل آنها نسبت به درد بسیار بیشتر است.
 11. گوش دادن به موسیقی بلند، باعث احساس آرامش، راحتی و خوشحالی می شود.
 12. اگر شما نمی توانید جریان افکاری را که در شب به ذهنتان می رسد متوقف کنید،بلند شوید و آنها را بنویسید. این کار سبب می شود تا ذهن شما از هر فکری خالی شده و بتوانید به راحتی بخوابید.
 13. پیام های متنی شب به خیر و صبح به خیر می توانند بخشی از مغز را که مسئول حس خوشبختی است فعال کنند
 14. انجام کارهایی که باعث ترسیدن شما شوند شما را خوشحال تر خواهند کرد.
 15. متوسط ​​زمانی که یک زن می تواند یک راز را نگه دارد، 47 ساعت و 15 دقیقه است.
 16. افرادی که سعی می کنند همه را خوشحال کنند اغلب احساس خوشحالی نمی کنند.
 17. هر چقدر که ما شادتر باشیم، به خواب کمتری نیاز خواهیم داشت.
 18. هنگامی که شما دست یکی از عزیزانتان را در دست می گیرید، درد کم تری را احساس می کنید و کمتر نگران خواهید بود.
 19. معمولا افراد باهوش نسبت به افراد معمولی دوستان کمتری دارند. هر چه فردی باهوش تر باشد، سعی می کند انتخاب هایش را به صورت سنجیده تری انجام دهد.
 20. افرادی که به دو زبان صحبت می کنند، ممکن است به صورت ناخودآگاه شخصیت خود را در هنگام صحبت کردن به زبان دیگر تغییر دهند.
 21. تنها ماندن به مدت طولانی به اندازه ی کشیدن روزی 15 نخ سیگار برای سلامتی شما مضر است.
 22. سفر باعث ارتقای سلامت مغز می شود و خطر ابتلا به حمله ی قلبی و افسردگی را نیز کاهش می دهد.
 23. وقتی مردم درباره ی چیزهایی که واقعا به آن ها علاقه مند هستند صحبت می کنند، جذاب تر می شوند.
 24. هنگامی که دو نفر با یکدیگر صحبت می کنند و یکی از آن ها پاهای خود را کمی دور می برد و یا مکررا یک پای خود را به سمت بیرون حرکت می دهد، به این معناست که آنها با هم اختلافات حیاتی دارند و باید از یکدیگر دور شوند.


ارسال توسط سرگروه روان شناسی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 28 آذر 1397
نمایشنامه‌نویسی به زبان ساده برای دانش آموزان در هشت فصل حاوی مطالبی است درباره فنون و شگردهای نمایشنامه نویسی که ذیل این مباحث سامان یافته است : “جمع آوری اندیشه اولیه نمایش” ، “گفت و گو” ، “شخصیت های نمایش” ، “طرح داستانی” ، “گونه ، سبک ، صحنه” ، “طراحی نمایشنامه” ، “نگارش متن نمایشنامه” و “عرضه نمایشنامه”

 این کتاب برای همکارانی که علاقه مند به آموزش نمایشنامه در زنگ انشا به دانش آموزان خود هستند راهنمای بسیار خوبی است 
و در دوره ی دوم ابتدایی نیز باتوجه به دانش آموزان و علاقه آموزگار میتواند مورد استفاده قرار گیرد. 
 

 لینک فایل کتاب:ارسال توسط سرگروه پایه پنجم
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 27 آذر 1397

یش نویس كتاب راهنمای تدریس دین و زندگی (3)
دروس اول تا آخر هشتم 97/08/29
ارسال توسط حسین محمدی سرگروه دین و زندگی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 27 آذر 1397


 

1-   در طراحی سوال ویژگی های دانش آموزان از قبیل سطح سنی ، توانایی ها و استعدادها، پایه تحصیلی و ..... در نظر گرفته شود .

2-   در طراحی سوالات امتحان شرایط عمومی دانش آموزان، امکانات ، منابع ، تجهیزات ، نیروی انسانی و... مد نظر قرار گیرد .

3-   طراحی سوالات بر اساس بارم بندی و بودجه بندی کتاب درسی صورت پذیرد .

4-   اهداف آموزشی امتحان مشخص گردد .

5-   جدول مشخصات آزمون با توجه به موارد زیر تهیه شود :

1/5- درج اهداف و محتوا در جدول

2/5- درج طبقات حیطه شناختی در جدول

3/5- مشخص نمودن انواع سوالات آزمون

4/5-مشخص نمودن تعداد سوالات امتحان

6- سوالات امتحانی باید میزان تحقق اهداف آموزشی را ارزیابی کند .

7- صورت سوال و مساله روشن، واضح و شیوا باشد .

8- سوال مختصر ،ساده و سلیس نوشته شود .

9- سوال طوری تهیه شود که به طور مستقیم به هدف مورد اندازه گیری مربوط باشد .

10- سوال باید موضوع مهمی را مورد سنجش قرار دهد .

11- زمان مناسب پاسخگویی به هر سوال با توجه به قدرت متوسط دانش آموزان محاسبه و قید شود .

12- سوالات از نظر آیین نگارش و رسم الخط واضح و مشخص باشد و    در آن علائم دستوری و نقطه گذاری دقیقا رعایت گردد .

13- سوال و جواب از نظر علمی ، آیین نگارش ، زمان پاسخ گویی ، بارم بازبینی شود تا  خطا به حداقل برسد .

14- در  سوال هایی که هدف آن ارزشیابی میزان فهم دانش آموزان است و نه دقت محاسباتی ، از اعداد ساده استفاده شود .

15- پاسخ ( راهنمای تصحیح ) هر سوال به طور دقیق و کامل به همراه ریز نمرات متعلقه نوشته شود و از ارجاع به صفحات کتاب خودداری  شود .

16- حتی الامکان  توضیحات ضروری در متن سوال آورده شود و در داخل پرانتز درج نگردد .

17- متن سوال برای همه دانش آموزان یک مفهوم را القا کند تا همه بتوانند پاسخ مشخصی ارائه کنند .

18- انتظار خود را از دانش آموزان مشخص نموده و در صورت لزوم واحد مقیاس ، میزان دقت مورد انتظار در پاسخ گویی بیان شود .

19- در صورتی که مساله ای ، راه حل های مختلف داشته باشد ، بایستی بدان اشاره و موضوع در راهنمایی تصحیح نوشته شود .

20- حتی الامکان از به کاربردن کلمات منفی در متن سوال خودداری شود و در صورت ضرورت ، کلمات منفی مشخص گردند .

21- از به کاربردن کلمات منفی در منفی پرهیز شود .

22- در طراحی سوال سطوح مختلف ارزشیابی (آسان،متوسط بالا، متوسط پایین ، دشوار)مد نظر قرار گیرد .

1/22- سوالی دشوار محسوب می گردد که تا 25 درصد دانش آموزان بتوانند دبه آن پاسخ صحیح بدهند.

2/22- سوالی متوسط بالا محسوب می گردد که از 25 تا 50 درصد دانش آموزان بتوانند به آن پاسخ صحیح بدهند .

3/22- سوالی متوسط پایین محسوب می گردد که از 50 تا 70 درصد دانش آموزان بتوانند به آن پاسخ صحیح بدهند .

4-22- سوالی آسان محسوب می گردد که بیش از 75 درصد دانش آموزان بتوانند به آن پاسخ صحیح بدهند .

23- طراحی سوالات بایستی با توجه به ماهیت هر درس انجام گیرد .

24- حتی الامکان از اصطلاحات،مفاهیم و علائم به کاربرده شده در کتاب استفاده شود .

25- نمره هر سوال متناسب پاسخ درست آن سوال باشد .

26- نمره هر سوال با توجه به موارد ذیل در نظر گرفته شود:

1/26- ارزش نمره ای هر سوال کمتر از 25/0 نباشد .

2/26- در مواردی که سوال دارای چند پرسش است ، نباید ارزش نمره ای هر قسمت کمتر از25/0 تعیین شود .

3/26- هنگام ارزش گذاری سوالات توجه کافی معمول گردد تا نمره هر سوال قابل قسمت به تعداد پاسخ های سوال باشد .

4/26- نمره هر سوال نباید از نمره اختصاص داده شده به آن بخش از نظر بودجه بندی بیشتر باشد .

27- سوالات بر اساس سطوح یادگیری بلوم طراحی شود به خصوص در بخش حیطه شناختی به طبقات دانش ، درک و فهم ، تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی توجه شود به گونه ای که تعداد سوالات در هر یک از سطوح متناسب با اهداف رفتاری و بودجه بندی کتاب درسی باشد .

28- سوالات بایستی تمام فصول کتاب را به طور منطقی تحت پوشش قراردهد .

29- سوالات آزمون باید نمونه کاملی از اهداف آموزشی کتاب درسی باشد .

30- هنگام به کاربردن واژه هایی مثل بررسی کنید ، مقایسه کنید و.... ملاک پاسخگویی مشخص باشد .

31- سوالات باید به گونه ای طرح شوند که از نظر علمی بین متخصصین اختلافی نباشد .

32- بهتر است صورت سوال یا مساله از پاسخ آن طولانی تر نباشد .

33- در طرح سوال در سطوح بالای حیطه شناختی نباید کلمه به کلمه از روی متن درس نوشته شود .

34- سوالاتی که دانش آموز برای پاسخگویی به آن به ابزار و وسایل خاصی نیاز دارد باید دقیقا توسط طراح آن درس مشخص گردد .

35- سوالها مستقل از یکدیگر طرح شوند تا جواب دادن به یک سوال پاسخ به سوال های دیگر کتاب نباشد.

36- سوالاتی که دارای چند قسمت می باشد ، باید به گونه ای طراحی شوند که اگر دانش آموز نتواند به یکی از قسمت ها پاسخ دهد از پاسخ دادن به بقیه قسمت ها محروم نگردد .

37- از نوضیحات غیر ضروری و گمراه کننده در متن سوال خودداری شود .

38- در طراحی سوالات که مبتنی بر عقاید شخصی است ، از دانش آموز خواسته شود تا دلایل و شواهد خود را  برای عقیده یا طرز فکر خود  ارائه کند .

39- در سوالهایی که جواب کوتاه دارند ( بله – خیر) با کلماتی مانند چرا و چگونه تکمیل شوند .

40- در صورتی که رسیدن تدریجی به یک هدف و یا بخش های یک سوال به یک هدف کلی مربوط باشد ، نسبت به طرح سوالات چند مرحله ای اقدام شود .

41- عبارتی از سوال ، راهنمای پاسخ صحیح برای همان سوال یا دیگر سوالات نباشد .

42- حتی الامکان از به کار بردن واژه های چه کسی ، چه وقت ، کجا .و .... خودداری شود و به جای آن از کلماتی نظیر چرا ،چگونه و به چه دلیل استفاده شود .

43- اگر سوالی برای رسیدن به جواب صحیح، راه حلهای مختلفی داشته باشد در راهنمای تصحیح به آن اشاره شود .

44- به مشخصات ظاهری سوال ( زیبایی، تراکم سوالها، خط نگارشی ، وضوح نمودارو اعداد ، شکل و .....) توجه شود .

45- چنانچه از نظر تعداد سوال محدودیت وجود دارد ، از یک مفهوم سوال تکراری داده نشود .

46- حتی الامکان ترتیب سوالات با توجه به ترکیبی از موارد زیر تنظیم شود:

1/46- گروه بندی انواع سوالها

2/46- آسان به دشوار

3/46- به ترتیب مفاهیم عنوان شده در فصلهای کتاب درسی

4/46- به ترتیب سطوح حیطه شناختی

47- در چینش سوالات ،اولین سوال یک سوال ساده باشد .

48- راهنمایی لازم و دستورالعمل برای جلوگیری پاسخ به سوالات ارائه گردد وبا توجه به نوع سوال ، وسایل مورد استفاده ( ماشین حساب ، خط کش   و ...) زمان ، محل پاسخ ، نوع قلم مورد استفاده و ... مشخص گردد.

49- فضای مناسب برای پاسخ لازم پیش بینی شود .

50- تعداد سوالات کوتاه پاسخ و گسترده پاسخ متناسب باشد .

51- در طراحی سوالات به واژه ها ، عبارات ،ارقام و مسایل کم اهمیت تاکید نشود بلکه ملاک اصلی هدفهای آموزشی کتاب درسی باشد .

52- در طرح سوال از به کار بردن جملات طولانی ، کلمات غیر مصطلح و مبهم و ضمایری که مراجع آنها مشخص نیست باید پرهیز شود .

53- در مواردی که سوال دارای شکل یا پاسخهای کوتاه و متعدد باشد نمره آن سوال نیز به طور مجزا ، جزء به جزء تهیه و تنظیم شود .

54- سوالات باید از محتوای کتاب درسی طراحی شود و از پاورقی ها،مقدمه، حذفیات، بخشهای مطالعه آزاد سوال طرح نگردد .

55- در برگه آزمون نمره پاسخ هر سوال به تفکیک در سمت چپ ورقه و مقابل هر سوال در ردیف مربوط قید گردد .

56- در برگه آزمون ریز نمرات و جمع کل نمره ی آزمون منطبق با قوانین  و مقررات باشد .

57- زمان پاسخ دهی به سوالات آزمون متناسب با قدرت متوسط دانش آموزان تعیین گردد .

58- اگر سوالات در بیش از یک صفحه تایپ شده باشد ، اولا صفحات شماره گذاری شده و ثانیا در پایان صفحه عبارت (( بقیه در صفحه .... )) درج گردد .

59- سوالات دارای اعتبار باشند یعنی سوالات رفتار و خصیصه معینی را که آزمون به منظور اندازه گیری آن ساخته شده است را اندازه بگیرد .

60- در سوالهای کامل کردنی که برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به کار می روند ، تعداد زیاد جای خالی منظور نشود .

61- جای خالی سوالهای کامل کردنی تا آنجا که ممکن است در قسمت پایانی سوال قرار گیرد .

62- در صورت امکان مسایل پیچیده و چند مرحله ای به تعدادی مساله یک مرحله ای ساده تقسیم شود .

63- از کاربرد کلماتی چون ، همه ،بعضی وقتها ، غالبا و هرگز در سوالات صحیح و غلط خودداری شود .

64- در سوالهای صحیح و غلط سعی شود طول سوالهای صحیح و طول سوالهای غلط هم اندازه باشد .

65- در طرح سوالات جور کردنی فهرست پاسخ ها باید به طور منطقی  مرتب شوند .

66- در طرح سوالات چند گزینه ای ، طول گزینه درست باید در سوالات مختلف تغییر کند .

67- سوالات آزمون باید به زبانی نوشته شود که در حد درک و فهم دانش آموزان باشد .

68- از دادن سوالهای انتخابی خودداری شود .

69- اگر سوالهای آزمون نیاز به تفکر ، جدول بندی و ترسیم داشته باشند برای امتحان وقت اضافه در نظر گرفته شود .

70- تعداد سوالات یک آزمون را با توجه به جمیع شرایط دانش آموزان ، محتوای کتاب ، آب و هوا، تجهیزات و امکانات و .... تعیین گردد .ارسال توسط حسین محمدی سرگروه دین و زندگی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 26 آذر 1397
بارم بندی پیشنهادی آموزش و پرورشارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 26 آذر 1397

1. Keep your signposts and directions simple.

Nothing adds to TTT like complicated or wordy instructions. Consider the difference between the following sample instructions:

a. I think what we’ll do now is some practice of the key words we just learned. To do that, I’m going to ask you two questions, and I’d like you to answer them. Is that alright?

b. Let’s practice these words. I’ll ask you two questions.

The difference is not only 38 words versus 9, but also the difficulty of the language used. If you give the first set of instructions to a lower-level student or someone with weak listening comprehension, they’re not going to understand you. You’re using grammar and vocabulary that’s way over their head. You’ll only end up repeating all 38 words when your students ask you for clarification. Then you’ll say it again while simplifying it a little. Then you’ll eventually end up saying what you should’ve said in the first place: something clear and concise, like the second example.

2. Avoid explanations.

In the example at the top of this post, the teacher realized that they’d been talking too much, even though their explanation of “will” vs. “be going to” was good. Whenever possible, try to prompt your students with questions to help lead them to the answer on their own. This both increases their speaking time and makes use of their critical thinking skills.

3. Get your students to read instructions.

This is great for lessons where you use textbook, workbook or worksheet exercises frequently. It requires no effort on your part other than a simple command. For example, all you’ll have to say is something like, “Julia, read #1.” Take it a step further by having them read examples or describe accompanying pictures. This helps you build context for the activity and create purpose.

4. Set up activities interactively.

For example, suppose your plan is to run a role-play session where one student is ordering lunch at a restaurant. You could set up the whole thing yourself, but that would boost your TTT rather than STT. It would also end up being top-down. It would take less time, perhaps, but only if the student understood your instructions fully.

Instead, setting up the activity with a series of questions will help better establish context and make the activity more personalized for the student, because they’ll have a say in what it is to be.

Some possible questions you could ask in this example would be:

What kind of restaurant is it?

Where is it?

What would you like to order?

What questions will you ask?

Who are you? (ex. “I’m a customer.”)

Who is your partner? (ex. “She’s a server.”)

5. Have your students do summaries.

Summaries make fantastic add-ons to just about any activity. For instance, if you’ve just had a discussion with an individual student about the business of brands, have the student summarize the opinions presented. If it’s a group lesson, have them summarize what their classmates said. Summaries take hardly any time to set up, are great comprehension and fluency practice for your students and, best of all, the students are the only ones who talk! All you need to do is sit, listen and make a few notes on their strengths, weaknesses and opportunities.

6. Insist on full sentences every time.

Sure, it’s not necessarily natural to speak only in complete sentences. If a native English speaker is asked where they bought the coat they’re wearing, they’d be more likely to say “the mall” then “I bought it at the mall.” But, for boosting STT, full sentences are key. They also force your students to think about their grammar and syntax. Try associating a gesture with a reminder to speak in full sentences. Mine is spreading my left and right hands apart. When I do this, my students know they haven’t used a full sentence and need to try again.

7. Don’t talk about yourself.

In class – especially when teaching higher-level students – it can be very tempting to include “anecdotes” or “asides” from time to time.

These can be helpful if they have a purpose.

For instance, you might relate a personal experience to provide some context for new vocabulary or phrases. Unfortunately, too often these anecdotes don’t help and end up not only reducing STT (and boosting TTT), but also taking the lesson off-course. Instead, keep your lesson focused on the student as much as possible.

Resist the urge to throw in “stories” – they’re often more interesting for you than they are for them. In discussion or other fluency activities, make sure your students are the centerpieces. When students really want to know all about you, they’ll ask. (But even then, try to keep your answers brief!)

8. Maximize pair and group work.

In a private one-on-one lesson, the student practices with you. In group lessons, students should practice with each other at all times. This both boosts STT and gives them the opportunity to learn from each other. When students do pair and group work, they establish and solidify teamwork and communication.

9. Take yourself out of activities.

Your role in a group lesson should basically be to facilitate. You’ll be the “center” of the lesson when introducing the new language and concepts, but after that, the spotlight should be on your students. Let them talk to each other, and keep yourself free to note down corrections and things they did well.

10. Assign a “class leader” and use him/her.

A class leader can be one of your greatest assets in a group lesson. Class leaders can help provide examples when you need them and can assist you in setting up activities. This helps reduce your TTT in explaining things and makes setup more efficient. You can “show” rather than “tell.” Class leaders can help you even further by making pairs, summarizing instructions for activities and assigning homework! Choose someone with strong comprehension (relative to your group’s level) and initiative to be your group’s class leader.


ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 2
(تعداد کل صفحات:199)      [...]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید