تبلیغات
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان - توصیه های کارشناس درخصوص طراحی سوالات امتحانی
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


ویژه دبیران گرامی

·       امتحان ، معیار ارزشیابی دانسته ها و توانائی هاست و می توان از آن به عنوان ابزاری برای ارزیابی مهارت های یادگیری استفاده كرد و طراحی سوالات امتحانی بخش اصلی وجدایی ناپذیر دراین فرایند می باشد.

·       تجربیات چندین ساله نشان داده است كه هرچقدر معلمین عزیز از نحوه طراحی سوالات امتحانی مطلع بوده و از توجه و دقت بیشتری برخوردار باشند به همان میزان از نارسائی ها و خطاها كاسته و به موفقیت هاافزوده خواهد شد.

·       لذا توصیه هایی درارتباط با طراحی سوالات امتحانی ارائه می گردد امید است مورد توجه مدیران ومعلمان محترم قرار گیرد.

·       چون سوالات امتحانی مطروحه در دسترس دانش آموزان جهت پاسخ گویی قرارمی گیرد بایستی باتوجه به شرایط مختلف آنان ازنظربهره مندی از امكانات ، فضای آموزشی،نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و...بگونه ای طراحی شود كه باقدرت متوسط دانش آموزان متناسب باشد.

·       2-درطراحی سوالات امتحانی شرایط عمومی دانش آموزان ، از قبیل سطح سنی ، توانایی ها واستعدادها درنظر گرفته شود.

·       سطوح یادگیری حیطه شناختی (دانش ،درك وفهم ،كاربرد ،تجزیه و تحلیل ،تركیب وارزشیابی) را درطراحی سوالات مورد توجه قراردهید

·       درصد نمراتی كه به هر یك از سطوح مذكور اختصاص داده می شود برحسب مواد درسی ومحتوای آموزشی متفاوت خواهد بود.

·       درجهت تامین روحیه مطلوب برای دانش آموزان بایستی سوالات از آسان به مشكل طراحی شود .

·       دامنه نمرات با توجه به سطوح ارزشیابی، سوالات آسان ۵ الی ۸ نمره ،سوالات متوسط ۸ الی ۱۱ نمره و سوالات دشوار ۲ الی ۴ نمره خواهدبود.

·       تعداد و تنوع بیش از حد سوالات موجب خستگی مفرط دانش آموزان درجلسات امتحانی و در نتیجه موجب بروز خطا در پاسخگویی می گردد همچنین افت كیفی تصحیح اوراق امتحانی را بدنبال خواهد داشت لذا تنوع سوالات به میزانی قابل قبول است كه اولاً تقریباً همه مطالب كتاب را دربرگیرد و ثانیاً زیان های مذكور رانداشته باشد. 

·       از بكاربردن جملات طولانی ، كلمات غیر مصطلح ومبهم باید پرهیز شود.

·       سوالات امتحانی بایستی مربوط به متن ومحتوای كتاب باشد از پاورقی ها و مقدمه ، حذفیات ، بخش های مطالعه آزاد و... سوال طرح نشود.

·       بیان صورت سوال و مساله بایستی روشن ، واضح و شیوا باشد.

·       بهتر است صورت سوال یا مساله ازحل آن طولانی نباشد.

·       از طرح سوالات فریبنده و انحرافی اجتناب گردد.

·       هر سوال بطور مستقل و جدا از سوالات دیگر طرح شود.

·       زمان مناسب پاسخ گویی به هر سوال با توجه به قدرت متوسط دانش آموزان محاسبه و قید شود.

·       هر سوال طوری تنظیم شود كه پاسخ كاملاً مشخص و معینی داشته باشد.

·       سوالات را از كلیه جهات بدقت بررسی تا اطمینان حاصل شود كه در تنظیم سوال هیچ گونه اشتباهی یا نكته ابهامی وجود ندارد.

·       سوالات چند قسمتی بایستی بگونه ای طراحی شود كه اگر دانش آموزی نتواند به یكی از قسمت ها پاسخ دهد از پاسخ به بقیه قسمت ها محروم نگردد.

·       فضای مناسب جهت پاسخ گویی در ورقه امتحانی در نظر گرفته شود .

·       متن سوال برای همه دانش آموزان یك مفهوم را القا كند تا همه بتوانند پاسخ مشخص ارائه كنند.

·       جهت آگاهی دانش آموزان نمره پاسخ هرسوال را به تفكیك درسمت چپ ورقه ، مقابل هرسوال در ردیف مربوط به خود قید نمائید.

·       درجهت تامین روحیه مطلوب برای دانش آموزان وضع ظاهری سوال امتحانی بایستی ازهر لحاظ زیبا باشد.

·       سوال را طوری طرح نمائید كه مربوط به هدف مورد اندازه گیری باشد.

·       درمتن سوالات رعایت نكات دستوری ، علایم نقطه گذاری و املایی ضروری می باشد.

·       بودجه بندی وتغییرات كتاب ها را در طراحی سوالات مد نظر داشته باشید.

·       مهلت امتحان در بالای ورقه قید گردد.

·       دقت شود پاسخ هیچ سوالی بطور ضمنی یا آشكار در سوال دیگر گنجانده نشود .

·       از دادن سوالات تكراری خودداری شود.

·       سوالات امتحانی را در صورت امكان تایپ ، درغیر اینصورت باخط خوش و خوانا نوشته شود.

·       اگر محتوای سوالات بیش از یك صفحه باشد صفحات حتماً شماره گذاری شود.

·       سوالات امتحانی با كیفیت مناسب تكثیر شود.

·       نام ماده درسی ، رشته تحصیلی ، ساعت شروع امتحان ، تاریخ امتحان ، زمان پاسخ گویی ، نوبت امتحانی ، سال تحصیلی و... دقیق وكامل در بالای ورقه امتحانی نوشته شود.

·       سوالات امتحانی را بعد از طرح یك بار دیگر از تمام لحاظ كنترل نمائید

·       همكاران محترمی كه سوال طرح می كنند لازم است در موقع  اخذ آزمون در محل مدرسه حضور داشته باشند .

·       در پایان سوالات از عباراتی مانند ‹‹ موفق باشید پیروز باشید›› كه نشانه خاتمه سوالات می باشد استفاده شود.ارسال توسط سرگروه جغرافیا و زمین شناسی متوسطه2
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید