تبلیغات
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان - ویژگی های مطلوب تکلیف شب
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 3 بهمن 1397
1- متناسب  با  جنبه های  بدنی ، عقلانی  ،عاطفی  و اجتماعی دانش  آموزان  باشد
2-متناسب  با تواتایی  ذهنی  دانش  آموزان  باشد
3-در صورتی که  نوع  تمرین ،آمادگی و امتدادی و بسطی است ،حتما  در ارتباط با موضوعات  درسی باشد
4-استقلال و ابتکار عمل دانش آموز در انجام  تکالیف حفظ گردد
5- معلمان  ،زمان  مناسب جهت بررسی و رسیدگی به  تکالیف  را داشته  باشند .
6- نوع  تکلیف شب با توجه  به  اهداف  آموزشی  همان  پایه تعیین  گردد
7-متناسب با شرایط  اقتصادی  و فرهنگی  خانواده ها بوده و تهیه  و ابزار و وسایل  مورد  نیاز  برای  انجام  دادن  آن  در محل  امکان  پذیر  باشد
8-با  عادت  های  یاد  گیری  دانش  آمو ز  تناسب  داشته  باشد
9-با  نیاز  های  دانش  آموزان  برای  جلوگیری  از افت  و رشد  جسمی  ،ذهنی  ،عاطفی  ،اجتماعی  و ...مطابقت  داشته  باشد .
10-حجم  تکالیف درسی  باید  به  اندازه ای  باشد  که  فرصت  کافی  برای  بازی  ،ورزش  و  تفریح  برای  دانش  آموزان باقی بماند .

در ضمن باید  توجه  داشت  که  استفاده از تکلیف  شب  به عنوان  تنبیه  نه  تنها  کمکی  برای رسیدن  به اهداف  معلم نمی باشد  ،بلکه نتیجه  معکوس  و پرورشی و  اموزشی  روی  دانش آموز  خواهد  داشت



ارسال توسط سرگروه پایه چهارم
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟






صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفته



در این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید