تبلیغات
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان - بازی های ضرب
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 17 بهمن 1397
 بازی های مربوط به ضرب

1- استفاده از دو تاس برای آموزش ضرب 1تا 6 به این صورت که بچه ها رو گروهبندی کنید یک سرگروه انتخاب کنید .سرگروه تاس ها را بیندازد هر عددی که آمد درهم ضرب کنند وزیر گروهها جواب بدهند.

2-  روی یک تکه فوم بزرگ حاصلضرب ها ی 9تا7 را بنویسید بعد روی دیوار نصب کنید شما ضربهای مربوطه را بگوید دانش اموزان با دادن پاسخ درست پیکان دارت را به سمت حاصلضرب مربوطه پرتاب کنند

3- در حیاط  یک جدولی  طراحی کنید و حاصلضرب ها را در هر خانه بنویسید شما ضرب  مربوط را بگوییددانش امزان روی خانه درست بپرند .

4- کارتهای کوچکی درست کنید روی هر کارت یک حاصلضرب بنویسید کارتهارا با بند به گردن گروه اول از دانش آمزان وصل کنید بعد از گزوه دوم که کارت ندارند ضرب مربوطه را بنویسید و از آنها بخواهید که دوست خود را که کارت درست به گردنش آویزان است را پیداکند و به صورت بازی گرگم به هوا او را بگیرد


ارسال توسط سرگروه پایه سوم
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید