تبلیغات
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان - Chaharshanbe Suri
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


مرتبه
تاریخ : دوشنبه 20 اسفند 1397
    
Ancient Persian Festival of fire
Festival of Fire (Chaharshanbe Suri) is held The Last Wednesday of a year (marks the arival spring). Fire and light hoped for health and happiness through the coming year. This is the ancient festival of Iran, Azerbaijan, Iraq, Afghanistan, Tajikestan and Turkey and date goes back at least 1700 BCE.Iranians celebrate an old tradition called “Chahar Shanbeh Suri”.
It falls on the last Tuesday evening of every Persian calendar year. Iranians come out with friends and family to celebrate and enjoy this occasion. Chahar Shanbeh Suri or ” Festival of Fire” is a prelude to Nowruz which marks the arrival of the spring season.
Chahar Shanbeh Suri celebration usually starts in the evening, with people making bonfires in the streets and jumping over them. Some believe jumping over bonfires is a way of taking away negative energy, sickness, and problems and in turn getting fulfillment, warmth, and energy. Chahar Shanbeh Suri serves as a cultural festival for many Iranians.
ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید