گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1398

در بیشتر مسائل رایج مورد استفاده در تدریس و همچنین کتاب های ریاضی در دوره های ابتدایی و متوسطه یک ویژگی مشترک دارند که یک و تنها یک پاسخ صحیح دارند. مسائل به گونه ای فرمول بندی شده اند که پاسخ ها صحیح یا غلط هستند و پاسخ صحیح یکتاست. این گونه مسائل را بسته یا کامل می نامند.

در حل مسئله پاسخ- باز مسئله چندین پاسخ احتمالی خواهد داشت که می توان آن را به چندین روش به دست آورد وتمرکز نه بر روی پاسخ مسئله ،بلکه بر شیوه های رسیدن به پاسخ است2.یکی از فواید تکلیف باز پاسخ نسبت به بسته  پاسخ این است که به سهولت قابل استفاده برای کلاس های ناهمگن است زیرا دانش آموزان  می توانند تکملیف را در سطوح متفاوت و روش های متفاو پی گیری کنند. نشان داده شده عموما تکالیف  باز پاسخ برای گستره وسیع تری از دانش آموزان قابل دسترس تر از مثال های بسته هستند. مسئله ی باز پاسخ مسئله ای است که پاسخ های صحیح متعددی برای آن وجود دادر و دانش آموزان می توانند در سطحی که مناسب است ، به آن پاسخ دهند وسطح معمول درک خود را نشان دهند.

در رویکرد باز پاسخ، معلم یک موقعیت مساله به دانش آموز می دهد که راه حل ها و جواب ها لزوما تنها یک روش تعیین  نمی شوند. سپس معلم ، فرصت استفاده از تنوع رویکرد ها را فراهم می سازد که به دانش آموزان تجاربی می دهد در یافتن یا کشف چیزهای جدید با ترکیب همه ی دانش، مهارت ها و راه های ریاضی از تفکر که قبلا یاد گرفته اند.

مسائل معمول در ریاضی هدف خاصی را دنبال میکنند. در حالی که یک سوال باز است که برای حل یک مسئله  یا معما در عرصه ای وسیع  تر به کار گرفته می شود. یک مسئله مشخص دارای نفطه پایانی است


http://uupload.ir/files/3t8w_mtk-hamgera_vagera.jpg

اما مساله باز پاسخ در طیف گسترده ای عمل می کند ونقطه پایانی دورتری دارد;آموزش مفاهیم بالاتر چون مشتق  وانتگرال به دانش آموز لزوما به معنای استفاده  دانش آموز  از فرایند های پیچیده تر ذهنی و مهارت های ریاضی نیست  به طور مثال یکم دانش آموز ابتدایی می تواند در مقایسه با دانش آموز متوسطه در برخورد با یک مسئله یکسان از عملکرد های پیچده تر ذهنی استفاده کند.

به طور خلاصه  فعالیت های باز پاسخ ریاضی برای کمک  به دانش آموز ساخته شده اند تا:

به طور مناسب موقعیت ها را به یک موقعیت ریاضی تبدیل کنند،قانون ها  وروایط ریاضی را به وسیله استفاده مناسب از آنها دریابند،،مسائل را حل کنند.نتایج را بررسی کنند.

درحالی که : اکتشافات و روش های سایرین را می بیند ، ایده ها متفاوت را مقایسه و بررسی می کند،ایده ها را اصلاح کرده و به گسترش ایده ها یشان کمک می کنند.

مثالی از مسئله بسته پاسخ:نمرات 8 دانش آموز دریک آزمون ریاضی به شرح زیر است:

42،52،48،48،44،54،55،42و63

میانگین نمرات را بدست آورید.

مثال های از مسئله باز- پاسخ:

8عدد بیابید که میانگین آنها 50 یاشد.

8عدد متمایز بیابید که میانگین آنها 50 شود.

جا های خالی را با اعداد طوری پر کنید که داستان معنا دار شود

مدرسه ای یک دنباله ریاضی برای بردن دانش آموزان به باغ و وحش برنامه ریزی کرده است. تعداد اتبوس های مورد نیاز برای آوردن دانش آموزان  به باغ وحش Aاست. نسبت تعداد دانش آموزان  به تعدا معلمان در دنباله ریاضی Bبه 1 است .Cدانش آموز وDمعلم در دنباله  ی ریاضی وجود دارند. با افزودن رانندگان اتوبوس و مدیر Eنفر در دنباله  ریاضی وجود دارندE . را بیابید

E باید مساوی A+C+D+1  باشد.

یکی ازراه حل های ممکن این استD=6,E=69,A=2,B=10,

دیگر راه حل ممکن A=3,B=12,C=96,D=8,E=108 ,

مثال ـ نمونه بسته مساله

مربع هایی با ابعاد 2 سانتی متر از گوشه های بر گه مستطیلی که 20 سانتی متر طول و16 سانتی متر عرض دارد بریده شده است و شکل حاصل به صورت یک جعبه بدون سقف تا زده شده است . حجم جعبه چه قدر خواهد بود؟

یک مدل باز پاسخ از مساله

درنظر بگیرید یک برگه مستطیل که طول 20 وعرض 16 سانتی متر دارد، وشما می توانید از هر گوشه یک مربع خارج کنید. سپس شما را برای ساختن یک جعبه بدون  سقف تا بزنید . حجم برخی از جعبه هایی را که می توانید از این کارت جدا کنید ، حساب کنید

 ارسال توسط سرگروه ریاضی متوسطه1
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات