گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394
فراخوان مقاله نویسی ویژه مدیران
مدیریت آموزشگاهی مبتنی برمدرسه محوری تمرکززدایی و مشارکت جویی با نگاه بومی سازی و منطقه ای براساس 8 محور
1-مدیریت آموزشگاهی از رابطه مداری تا وظیفه مداری-
2- مدیریت از شناخت به عمل یا از عمل به شناخت (از نظریه تا آزمایش و بلعکس)
3-پتانسیل پیشرفت گرایی در سایه تحول در نظام آموزشی
4- چالش و فرصت های پیش روی مدیران ومعمان با اجرای سند تحول بنیادی
5_از دانش یادگیری تا هنر یاددهی (روش اساسی یاددهی)
6-نگاه به دانش آموز به عنوان شخصیت در حال شدن
7-لزوم نزدیک کردن یادگیری آموزشگاهی به یادگیری طبیعی
8- جو روانی نشاط و شادابی در مدارس
مقاله در پانزده الی بیست صفحه   با قلم نازنین و فونت چهارده تهیه و تنظیم گردد 

آخرین مهلت دریافت آثار 94/1/29

محل تحویل گروههای آموزشی


ارسال توسط سرگروه مدیران متوسطه1
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 19 بهمن 1393
اعتماد آفرینی در مدیریت
یکی از ویژگیهای مدیران موفق توانایی اعتماد آفرینی و پاسداری از آن است . مدیران با داشتن چند هنر سبب اعتماد آفرینی می شوند.:
مهربانی : مهربانی یعنی دلسوزی ، همدلی و ظرفیت درک احساس دیگران .به این معنی خیلی ها مهربان نیستند .زیرا از نشان دادن همدلی و خود را به جای دیگران گذاشتن عاجزند.هیچ نوع ارتباطی بهتر از ارتباط رودررو نیست .یکی از راههای اعتماد آفرینی و نشان دادن صمیمیت ،درست گوش دادن است .شنیدن مساوی پذیرفتن نیست اما نشانه همدلی برای درک دیگران است.
رک گویی: پرده پوشی یکی از موارد نگران کننده ی هر سازمان است. نبود صراحت باعث  
می شود در برابر مقامات به مجامله و پرده پوشی متوسل شویم . مدیر باید برای گردش درست امور رک گو و صریح باشد .
منش : آنچه سبب گرد آمدن و ثمر بخش شدن ویژگیهای فوق می شود ،منش است . برای آنکه مدیران بتوانند اعتماد آفرین باشند باید احترام دیگران را به خود جلب کنند . منش روش سطحی و ظاهری نیست . منش نمایانگر هویت انسان است .
یک نویسنده ی ایتالیایی می گوید : « ما انسانها فرشته هایی هستیم که یک بال داریم . پرواز هنگامی میسر می شود که بال به بال یکدیگر بدهیم .» در این زمانه بهترین مدیران کسانی هستند که گروه ساز و جامعه سازند. چاره این است که نسبت به گروه همکاران احساس دلبستگی ایجاد کنیم . اعتماد چسب و ملاطی است که گروهها را به یکدیگر پیوند می دهد .
زمانی ما به کسی اعتماد می کنیم که او را راستگو ، درست کردار ،قابل اتکا و قابل پیش بینی بدانیم .
اعتماد سبب پرورش کارمندانی وفادار و با انگیزه می شود .دقت به تکنیک های مدیریتی ،
علت موفقیت مدیران  را  ،رابطه ی اعتماد محور آنها با کارکنانشان نشان می دهد .
مدیرا ن موفق اعتماد و اطمینان را القا می کنند .
برچسب ها: مدیریت اموزش و پرورش شهرستان بهارستان ناحیه دو، گروه، گروههای آموزشی درسی، معصومه خوشحال طلب سرگروه مدیران شهرستان منطقه، روابط عمومی، وبلاگ گروه های آموزشی، وب سایت مطالب گروههای اموزشی،
ارسال توسط سرگروه مدیران متوسطه1
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 13 بهمن 1393

 

 

تعالی پایان ندارد 

 

درک اهمیت و ضرورت برخورداری از مدرسه کیفی جامع ، چند برابر کردن ظرفیت مجموعه ی سازمانی و آموزش و تربیت مدیران بالنده و با کیفیت ،مبتنی بر اسناد بالا دستی ،به خصوص سند تحول بنیادین و برنامه یدرس ملی ،هنگامی آشکارتر می شود که به این واقعیت نایل آییم که تحقق توسعه ی کیفی آموزش و پرورش  مستلزم داشتن برنامه ی جامع و مدیرانی کیفی ،با صلاحیت ،یکپارچه و برانگیخته است .

در زمینه ی دانش های مورد نیاز برای تربیت مدیرانی با خرد ، شرافتمند و اثر بخش ،اعنقاد براین است که مدیران باید بتوانند از عهده ی وظایف مدیریت برآیند و فعالیتهای جمعی را در جهت اهداف از پیش تعیین شده هدایت کنند. براین اساس باید دارای علم ،هنرو حرفه ی مورد نیاز باشند .با این وصف ،امروزه « پارادایم یادگیری از یکدیگر » در فرایند آموزش و تربیت مدیران ،امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است  که باید به طور مستمر با مجموع فرایندهای دیگر مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا سایر فعالیتهای مدیریت بتواند مثمر ثمر واقع شود .

 
برچسب ها: مدیریت تعالی، طرح تعالی مدیریت، تعالی مدیران، مطالب مرتبط با تعالی، آموزش و پرورش پویا و کارآمد، مدارس مجری طرح تعالی مدیریت، بهارستان دو،
ارسال توسط سرگروه مدیران متوسطه1
با سلام و احترام، برنامه عملیاتی مدیران متوسطه دوره اول از گروههای آموزشی حضورتان ارائه می گردد.

برچسب ها: برنامه عملیاتی گروههای اموزشی مدیران متوسطه دبیرستان، فرم برنامه عملیاتی آموزشی و برنامه ریزی درسی،
ارسال توسط سرگروه مدیران متوسطه1
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1393
ای مهربان بزرگ !
اخلاص را روز نوشت کارهایم قرار ده
و دیده ام را روشنی بخش
و فهم دید را روزی ام گردان !

مدیر موفق کیست ؟ چه ویژگی هایی دارد ؟
برای شناسایی مدیران موفق چه نشانه هایی را باید جستجو کرد ؟

منبع : کتاب مدرسه موفق ، مدیر موفق
مولف :دکتر مرتضی مجد فر

از دید انجمن مدیریت آمریکا مدیران موفق از چهار نشانه یبارز برخوردارند :

قدرت تحلیل

این کیفیت را در مدیران و نیز سایر کارکنان می توان از طریق مطالعه در توانایی آنها در ایجاد تحول و تفکیک یا فرمول ریزی مجدد مشکلات
پیچیده به نحوی که به سادگی قابل حل باشد ،تشخیص داد . معمولا این قبیل مدیران و نیز کارکنان قادرند مشکلات را به سرعت تشخیص
و آن را تا موقعی که کلیه جنبه های مشکل مشخص نشده اند ،همچنان مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

قدرت تخیل

عبارت است از توانایی دوری از «دنیای موجود »و گام نهادن به جهانی با امکانات جدید. مدیرانی که از این ویژگی بهره مندند ، می توانند
امکانات جدید و گوناگونی را شناسایی کنند و تشخیص دهند .

حس واقع بینی

مدیران واقع بین ، درهمه حال ،کلیه حقایق ،واقعیت ها و شرایط را مورد توجه قرار می دهند و به پدیده های پیرامونی خود آن چنان که
هست نگاه می کنند ،نه آن چنان که باید باشند .

کیفیت هلی کوپتری

این ویژگی به معنای قدرت دید واقعیات و مشکلات از بالا  یا برخورد با حقایق و مشکلات به صورت بخشی از کل تعریف می شود .
مدیران با دارا بودن این ویژگی می کوشند ،قبل از نتیجه گیری و اخذ تصمیم ،اطلاعات گوناگون و حتی ناهمگن را در چارچوبی خاص
 قرار دهندو سپس اقدام به برآورد و نتیجه گیری کنند .
برچسب ها: نظریه های مدیریت، آموزش فعال و خلاق، مدیرموفق کیست ؟، کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه دو بهارستان،
ارسال توسط سرگروه مدیران متوسطه1
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 26 آبان 1393
خدا اغلب در شادی های ما سهیم نیست .

تا به حال چند بار خوشی هایت را آرام و بی بهانه به او گفته ای ؟

مهمترین تفاوتهای رهبری و مدیریت :

رهبر :                                          مدیر :

هدفهای گوناگون دارد                                                               به اهداف سازمان می اندیشد

به هدفها نگرش شخصی دارد                                                    به هدفها نگرش سازمانی و غیر شخصی دارد

با نفوذ بر قلوب سازمان را پیش می برد                                       از قدرت سازمانی استفاده می کند

از طریق ایجاد بصیرت و الهام بخشی به هدایت افراد می پردازد        از طریق برنامه ریزی رسمی ،نظم و انسجام ایجاد می کند

رهبر آینده را به تصویر می کشد                                                 مدیر ،نتایج را کنترل می کند

با ایجاد تغییر سرو کاردارد                                                         با پیچیدگیها برخورد نموده و مقاومت می کند

سلسله مراتب اداری برایش اهمیت ندارد                                   سلسله مراتب برایش با اهمیت است

کار رهبر مستمر و تمام وقت است                                            ساعات کاری مشخص و تعریف شده ای دارد

برچسب ها: مهمترین تفاوتهای رهبری و مدیریت :، تفاوت های مدیر و رهبر در اموزش و پرورش، کلاس درس و مدرسه،
ارسال توسط سرگروه مدیران متوسطه1
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 26 آبان 1393
امام رضا علیه السلام :
در مطالعه ی احوال بشر هیچ گروه و ملتی را نمی یابیم که در زندگی موفق و پایدار باشند ،مگر به وجود مدیر و سرپرستی که امور مادی و معنوی آنان را مدیریت نماید.

مدیر در نقش رهبر آموزشی :

مدیریت بدون توجه به رهبری امکان ندارد . رهبری موجب ارتباط با نیروهاست .
ما مدیران زمانی می توانیم از کار خودمان راضی باشیم که از همه ی نیروها و
پتانسیل ها بتوانیم استفاده ی بهینه داشته باشیم .کلید و ابزار رهبر آموزشی ،
ارتباط با نیروهاست .
رهبری هنر نفوذ در دیگران است و همچنین هنر مشارکت طلبیدن از افرادی است
که با ما کار می کنند.برچسب ها: گروه مدیران منطقه بهارستان دو، ناحیه2بهارستان، آموزش وپرورش، مدیران راهنمایی و دبیراستان متوسطه دوره اول و دوم،
ارسال توسط سرگروه مدیران متوسطه1
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 26 آبان 1393
امام حسین علیه السلام یک شهید است که حتی پیش از کشته شدن خویش به شهادت رسیده است، نه در گودی قتلگاه بلکه درون خانه ی خویش، از آن لحظه که به دعوت ولید -حاکم مدینه- که از او بیعت مطالبه می کرد «نه» گفت... این «نه» طرد و نفی چیزی بود که در قبال آن شهادت انتخاب شده است و از آن لحظه حسین شهید است.
حسین بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود. افسوس که به جای افکارش، زخمهای تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.
فتوای حسین این است: آری در نتوانستن نیز بایستن هست.     
                                                                  دکتر علی شریعتی


ارسال توسط سرگروه مدیران متوسطه1
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات